Lucrările de verificare şi curăţare a sistemului de coş de fum vor fi executate cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare, numai de către personal calificat şi autorizat.

Prin urmare fiecare coş de fum trebuie să dispună de o posibilitate de vizitare cu acces facil, de regulă, prin prevederea la bază a unei uşiţe de curăţare.

Întreținerea unui coș de fum

În cazul aparatelor termice, care funcţionează cu combustibil gazos sau lichid, coşurile de fum aferente vor fi verificate şi curăţate cel puţin odată pe an. Coşurile de fum care deservesc surse de căldură cu combustibil solid vor fi verificate şi curăţate cel puţin de două ori pe an, în condiţiile în care proprietarii folosesc combustibil de calitate şi umiditate prescrisă de către producătorul generatorului de căldură.

Curăţarea se va realiza numai cu perii din oţel inoxidabil sau polipropilenă, având diametrul mai mic sau egal cu diametrul canalului de fum vertical.

Întreținerea unui coș de fum

Este interzisă folosirea bilei de oţel pentru verificarea secţiunii libere, respectiv pentru deblocarea canalului de fum vertical.

Este interzisă aprinderea intenţionată a depunerilor de funingine cu scopul curăţirii coşului de fum.

Producătorul şi personalul de întreţinere vor fi anunţati în timpul cel mai scurt despre orice deteriorare sau disfuncţiune a coşului de fum.

> Cum se montează corect hornul pentru țiglă metalică?