O dată cu luarea deciziei de construcție a acoperișului, cei care construiesc, stabilesc un buget și au anumite așteptări de la rezultatul final. Se întimplă însă ca bugetul planificat să nu corespundă cu cheltuielile reale, iar proprietarii decid  să economisească la mai multe etape ale construcției. Unii din ei hotărăsc să economisească la ventilarea acoperișului, fără a ține cont de importanța și eficiența acesteia.

 Acoperișul neventilat duce la următoarele riscuri:

  1. Apariția condensului;
  2. Formarea mucegaiului;
  3. Creșterea umidității;
  4. Atacuri de insecte.

Toate aceste riscuri cauzează daune severe a părților din lemn și a structurii integrale a acoperișului.

Pentru a ne asigura de necesitatea ventilării corecte a acoperișului, am analizat (comportamentul unui / ce se întimplă  cu un )acoperiș ventilat  și  unul neventilat în perioada caldă și rece a anului:

Perioda caldă:

Acoperiș neventilat: Învelitoarea, încălzită de iradierea solară, transmite căldura materialului izolant, care are funcția de încetinitor termic. Ulterior, căldura se transferă la structurile susținătoare ale acoperișului și la interiorul construcției. Ca rezultat - mărirea consumului energetic pentru climatizare. 

Acoperiș ventilat: Aerul prezent în spațiu de ventilare se încălzește ca efect al iradierii, devine mai ușor și iese prin creasta acoperișului de la materialul izolant. 

Parioada rece: 

Acoperiș neventilat: Datorită timpului reci și fluctuațiilor de temperatură, în structura acoperișului se pot produce fenomene de condensare, cauză a mucegaiului și umidității ridicate. 

Acoperiș ventilat: Iarna, circulația aerului va face în așa fel încât materialul izolat să rămână uscat, evitând în acest fel formarea de condens și garantând o durată de viață mai mare a tuturor elementelor acoperișului. În cazul înzăpezirilor și înghețurilor, vetilația permite topirea uniformă a zăpezii acumulate pe acoperiș, evitând formarea barierelor de gheață. 

Recomandarea noastră este să nu economisiți pentru ventilarea acoperișului, pentru a evita cheltuielile ulterioare pentru reparații și modificări.O vetilare corespunzătoare va asigura confortul casei și sănătatea familiei dumneavoastră.

> Izolarea termică a acoperișului: acoperișuri plane, mansarde, spații nelocuite.